Prawo gospodarcze

Świadczymy liczne usługi z zakresu prawa gospodarczego. Kompleksowo obsługujemy spółki i firmy. Wspieramy rozwój inwestycji, pomagamy w uzyskiwaniu zezwoleń i bieżącej działalności. Reprezentujemy spółki przed instytucjami, organami administracji i KNF. Weryfikujemy ryzyko prawne operacji. Konstruujemy kontrakty i nadzorujemy ich realizację.

 1. Tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego.
 2. Rejestracja działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów niezbędnych w procedurze rejestracyjnej przedsiębiorstwa.
 3. Doradztwo dotyczące wyboru formy prawnej działalności gospodarczej.
 4. Doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek.
 5. Łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego. 
 6. Przygotowanie dokumentów i umów niezbędnych do  operacji łączenia, przekształcania i przejmowania spółek.
 7. Obsługa doradcza zmian struktury właścicielskiej spółek.
 8. Przygotowanie umów nabycia lub zbycia udziałów lub akcji.
 9. Opracowywanie zabezpieczeń finansowych (poręczeń, gwarancji, weksli).
 10. Obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
 11. Sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości.
 12. Reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym.

Reprezentujemy spółki w postępowaniu rejestrowym oraz przed wszelkimi instytucjami.

Prowadzimy audyty spółek (due dilligence check).

Kancelaria Adwokacka Ewelina Niemyjska
ul. Bagno 2 lokal 183
00-112 WARSZAWA
NIP 837-17-50-082

+48 506 462 444​

sekretariat.kancelaria.en@gmail.com

© 2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Niemyjska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2019 TOTIUS DESIGN. Wszystkie prawa zastrzeżone.