Nowe technologie

Jesteśmy obeznani z innowacjami powstającymi w przemyśle, nowymi technologiami materiałowymi i cyfrowymi. Dzięki temu potrafimy chronić prawnie oparte na nich inwestycje i kompleksowo wspierać korzystające na nich firmy. Obsługujemy także ochronę własności intelektualnej związanej z technologią lub nowatorskim rozwiązaniem.

1. Ocena biznesowa i marketingowa projektu.
2. Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania.
3. Wsparcie przy spełnianiu wymogów regulacji prawnych.
4. Ochrona intelektualna rozwiązań technologicznych.

Kancelaria Adwokacka Ewelina Niemyjska
ul. Bagno 2 lokal 183
00-112 WARSZAWA
NIP 837-17-50-082

+48 506 462 444​

sekretariat.kancelaria.en@gmail.com

© 2019 Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Niemyjska. Wszystkie prawa zastrzeżone.
© 2019 TOTIUS DESIGN. Wszystkie prawa zastrzeżone.